Integritetspolicy & GDPR

GDPR lagstiftningen trädde i kraft maj 2018 och innebär att vi behöver informera dig om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter i företaget Hyra en badtunna. Detta för att hantera din bokning och ge dig information om hantering av badtunnan.

De personuppgifter vi lagrar är de som uppges vid bokningstillfället och du har alltid rätt att kontakta oss för att ta del av din persondata hos oss, kontakta gärna vår kundservice i sådana fall.

 • Personuppgifter
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-mail adress
 • Postadress

Personuppgiftsansvarig:
   Hyra en badtunna
   Hultebacken 9
   43891 Landvetter

För att få info om vilka uppgifter vi har lagrade om dig tveka inte kontakta oss. Längre ned på sidan hittar du ett kontaktformulär och E-mailadress.

Avbokningspolicy

Avbokning 7 dagar innan bokat datum ger pengarna tillbaka. Avbokning inom 7 dagar före bokat datum debiteras 500kr.

Uthyrningsvilkor

Uthyrningsvilkor vid uthyrning av badtunna hos uthyraren ”Hyra en badtunna” . Genom att kryssa i att du medtycker uthyrningsvilkoren vid bokningstillfället förbinder du dig att följa nedan uthyrningsvilkor & säkerhetsanvisning under ”läs mer” nedan.

 Om inte uthyrningsvilkoren & säkerhetsanvisningen följs och det kommer till uthyrarens kännedom, så äger hyaenbadtunna.se rätten att omgående ta tillbaka uthyrd badtunna på lämpligt sätt.

Uppkomst av skada på grund av oaktsamt/ovarsamt hanterande är hyrestagaren ersättningsskyldig till 100% av totala skadebeloppet. Uthyraren äger rätten att ta ut en kostnad för materiel och arbetstid. Kostnaden utgår från 450 kr/timme exkl. moms. Detta baseras på det materiel & den tid det tar för uthyraren att åtgärda till befintligt skick.

Uthyraren ersätter ej skador på person eller egendom om badtunnan används enligt gällande uthyrningsvillkor.

Hyrestagaren är ansvarig under hela hyresperioden (se bokning) att nedan kriterier följs:

 • Föraren innehar godkänt körkort
 • Föraren inte är påverkad av alkohol/droger
 • Föraren följer rådande trafikregler
 • Att fordonet som nyttjas får framföra släpet enligt rådande lagar
 • Föraren ser till att behärska breda släp (Släpet är 230cm brett)
 • Ej framföra fordonet över 80km/h
 • Redogöra eventuella skador som uppkommit
 • Alla som kommer I kontakt med badtunnan är införstådda med riskerna och vilka regler som gäller
 • Barn under 18 år får ej bada utan uppsikt av målsman
 • Du/ni skall läsa igenom uthyrningsvilkor/säkerhetsregler för att undvika olyckor & tillbud
 • All utrustning enligt säkerhetsanvisning skall finnas vid återlämnadet
 • Badtunnan skall rengöras och återlämnas i samma skick som hyrestagaren tog i mot badtunnan
 • Släpen från oss har en bruttovikt på ca 1300 kg vilket innebär en risk för olycka om släpet körs med för hög hastighet i t.ex kurvor
 • Hyrestagaren följer säkerhetsanvisningarna bifogade i ett email efter bokning